Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng 
-----------------
a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

- Dùng để giao dịch, giao hàng với Khách hàng

b) Phạm vi sử dụng thông tin;

-Nội bộ công ty và khách hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin;

-  1 năm


d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

- Bộ phận đóng hàng, giao hàng.

- Cơ quan chức năng khi có yêu cầu

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

ĐT: 0973.32.72.82

Công ty TNHH Transform Asia
Địa chỉ: 232/19 Lý Thường Kiệt P14 Q10 TPHCM

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Liên hệ đến: Công ty TNHH TM Hồng Hải Sài Gòn
Địa chỉ: 73 Phan Anh, KP12, Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

ĐT: 0973.32.72.82


f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khi có kiếu nại, khách hàng  Liên hệ đến: 

Công ty TNHH Transform Asia
Địa chỉ: 232/19 Lý Thường Kiệt P14 Q10 TPHCM

ĐT: 0973.32.72.82

để giải quyết khiếu nại.